Waxing

Waxing

Brazilian
$50
Brazilian
Full Legs
$48
Full Legs
Half Arms
$20
Half Arms
Full Arms
$30
Full Arms
Full Back
$30
Full Back
Tummy
$15
Tummy
Shoulder
$10
Shoulder
Chest
$25
Chest
Full Face
$30
Full Face
Forehead
$12
Forehead
Beautiful Skin

Beautiful You